Konvenční produkce je ekologičtější než bioprodukce

 

"Zajímavé výsledky analýzy ekologické účinnosti bio a tradičního zemědělství uveřejnila také společnost BASF. Klíčovým faktorem pro porovnávání byl výnos. Výrazné zvýšení efektivity využití orné půdy spočívá především ve zvýšení výnosu, a to o více než 10 procent, u klíčových plodin, jako je obilí. Analýza srovnávala 1 000 kg biojablek se stejným množstvím jablek vypěstovaných s pomocí minerálních hnojiv a chemických výrobků na ochranu plodin v rámci tradičního zemědělství. Analýza potvrdila výrazně vyšší náklady na produkci biojablek. Při pěstování biojablek musí traktor přejet sad vícekrát a rovněž je potřeba větší rozloha půdy. Konvenční zemědělskou produkci vyhodnotili jakoekologičtější. "  

Zdroj: https://www.inovace.cz/for-life/zivotni-prostredi/clanek/zemedelstvi-budoucnosti-stoji-na-inovacich/